Sverige har en allvarlig situation med grovt våld och systemhotande brottslighet. Trots att svensk polis griper fler och förhindrar fler brott, är brottsligheten hög. Utmaningarna för den tillträdande rikspolischefen är stora.

– Petra Lundh har goda kunskaper om hela rättskedjan, har tidigare utrett polisutbildningen och har kunskap om polisens profession. Jag är övertygad om att hon kommer ta sig an utmaningarna på ett mycket bra sätt, säger Katharina von Sydow.

Regeringen gav idag även beskedet att det kommer inrättas en ny tjänst – biträdande rikspolischef.

– Polisförbundet har i möten med regeringen pekat på att landets rikspolischef, oavsett vem det är, ska ha en biträdande rikspolischef vid sin sida. Uppdraget som rikspolischef är komplext, säger Katharina von Sydow.

När Petra Lundh tillträder måste hon fortsätta förbättra verksamheten för att ytterligare trycka tillbaka brottsligheten. Hon behöver även arbeta för att Polismyndigheten ska vara en arbetsgivare som både behåller värdefull polisiär kompetens och gör att fler vill bli polis.

– Under Anders Thornbergs ledning har Polismyndigheten utvecklat sina arbetsmetoder och visat att hela samhället måste agera mot brottsligheten. Han har även varit lyhörd för kraven på att genomföra ett förändringsarbete inom myndigheten. Det måste fortsätta och Polisförbundet vill arbeta tillsammans med Petra Lundh med detta, säger Katharina von Sydow.