– Det är en viktig dag för Sveriges poliser. Därför vill vi finnas på plats för att prata med våra medlemmar. Omorganisationen påverkar i högsta grad det lokala polisarbetet och vi vill genom denna insats visa att facket aktivt stödjer medlemmarna i en stor omställning, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Strax före jul genomförde Polisförbundet en medlemsundersökning tillsammans med TNS Sifo som visade att bara en tredjedel av medlemmarna tror att den polisiära verksamheten kommer att förbättras i den nya organisationen. Undersökningen visar också att poliserna själva inte tror att en av de bärande idéerna med omorganisationen, d.v.s. att polisarbetet i högre grad ska bedrivas närmare allmänheten i lokalsamhället, kommer att bli verklighet. Bara var fjärde polis tror att omorganisationen innebär förbättrade möjligheter att arbeta närmare medborgarna. 47 procent tror att det varken kommer att bli bättre eller sämre och var femte polis tror att det blir sämre eller mycket sämre än i dag.

– Det är klart att detta oroar oss. Vi vet att våra medlemmar är oerhört lojala och till varje pris vill göra ett bra jobb. Därför känns det högst relevant att en dag som denna möta medlemmarna lokalt och svara på eventuella frågor, säger Lena Nitz.

Förtroendevalda från Polisförbundet kommer att besöka polisstationer i Skåne, Kronoberg, Kalmar, Väst och Norrbotten.

Omorganisationen innebär att lokala strukturer förändras på flera orter i landet. 
– Vi ser att det blir en ökad centralisering. Det gör att det riskerar att bli svårare istället för lättare att komma närmare medborgarna i den nya organisationen. Detta är en stor utmaning, säger Katharina von Sydow, vice ordförande i Polisförbundet Väst.

Även i Polisförbundet Nord ser man risker med att beslutsvägarna förändras i och med nya organisationen och att det kan innebära att ännu färre poliser kommer närmare medborgarna. 
– Vi har redan idag problem med för få poliser. På vissa orter finns ingen polis i tjänst på många mils avstånd. Vi ser en risk i att besluten flyttas ännu längre ifrån vår verksamhet och att det kan bli svårt att utföra ett bra polisarbete, säger Torgny Olofsson, ordförande i Polisförbundet Nord.

I Skåne har polisen gjort stora besparingar och därför har myndigheten bestämt att låta timanställda och civilanställda vikarier sluta. Istället har nyexaminerade poliser fått ta hand om administrativ personals arbetsuppgifter. 
– Det är ju bland annat detta som oroar oss, att man ska genomföra en stor omorganisation när läget redan är hårt ekonomiskt ansträngt. Mot bakgrund av detta frågar man sig hur vi ska få fler poliser närmare medborgarna utan att det tillsätts extra resurser, säger Sophia Willander, ordförande i Polisförbundet Syd. 

Förbundsordförande Lena Nitz och Sophia Willander, ordförande i Polisförbundet Syd, besöker polisstationen i Rosengård på nyårsdagen.

För lokala intervjuer kontakta: 
Torgny Olofsson, ordförande Polisförbundet Nord 070-655 64 32

Sophia Willander, ordförande Polisförbundet Syd 073-348 30 28 eller 
Fredrik Brokopp, opinionsansvarig och HSO Polisförbundet Syd 076-855 88 31

Katharina von Sydow, förste vice ordförande Polisförbundet Väst 076-855 98 50

Emma Nilsson, kommunikationschef Polisförbundet 070-310 07 45

För intervjuer med Lena Nitz kontakta: 
Emma Nilsson, kommunikationschef Polisförbundet 070-310 07 45

Här finns Polisförbundet på nyårsdagen: 

Skåne

Malmö, Rosengård/Öster och Toftanäs kl. 13-16
Lund kl. 12-14
Helsingborg kl. 14-16
Kristianstad kl. 13-15
Trelleborg & Ystad kl. 13-16

Kronoberg
Växjö kl. 13.30–16.30
Ljungby kl. 13.30–16.30

Kalmar
Kalmar kl. 14-16
Oskarshamn kl. 14-16
Västervik kl. 14-16

Väst
Halmstad
Varberg
Borås
Alingsås
Skövde
Lidköping
Uddevalla
Trollhättan
Åmål
Göteborg

Norrbotten
Kontakta Torgny Olofsson

Kontaktperson:
Emma Nilsson
Press-och opinionsansvarig
070-310 07 45