I sitt senaste budgetunderlag äskade Polismyndigheten mer pengar för att bland annat finansiera polistillväxten. Polismyndigheten får mer än de äskat och därmed finns utrymme för Polismyndigheten att fortsätta arbetet med att uppvärdera polisyrket. Även SÄPO tilldelas extra medel i regeringens budget.

- Det här är en mycket viktig och välkommen satsning från regeringen. Sverige lider fortfarande av polisbrist vilket påverkar allas vår trygghet. För att få fler att välja att bli poliser och fler att vilja stanna kvar i yrket, är en fortsatt uppvärdering av polisyrket nödvändig.

- Det är nu viktigt att Polismyndigheten prioriterar att fortsätta arbetet med att öka attraktiviteten i polisyrket. Att vara polis måste ses av fler som ett framtidsyrke som det är värt att satsa på, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.