–      För att effektivt förebygga, ingripa och utreda brott måste vi bli fler poliser. I den akuta polisbristens spår klarar inte polisen av att leverera i nivå med de förväntningar som människor med rätta har på polisen. Det är allvarligt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

–      Antalet polisanställda ska öka med 10 000 till 2024. Det är positivt men innebär samtidigt stora utmaningar. Det måste ske utan att man tummar på kraven och kvaliteten i polisens arbete. För lika viktigt som antalet poliser är vad som är i uniformen och vilken kompetens poliser har, säger hon.

–      Villkoren måste förbättras så att fler vill bli poliser och fler stannar kvar i yrket. Därför är en uppvärdering av polisyrket med högre löner och förbättrade studievillkor viktiga steg för att göra yrket och studierna mer attraktiva. Moderaternas satsning är ett viktigt steg på vägen för att höja lönerna. Men det kommer att krävas mer, säger hon.

Kontakt
Polisförbundets pressjour

08-676 97 20