Polisförbundet har arbetat för att rikspolischefen, oavsett vem det är, ska ha en biträdande vid sin sida. Uppdraget som rikspolischef är mycket utmanande.

– Jag ser fram emot samarbetet med Stefan Hector och tillträdande rikspolischef Petra Lundh. Polismyndigheten måste fortsätta sitt förändringsarbete, effektivisera organisationen och bli en attraktiv arbetsgivare så att erfarna poliser stannar i yrket och fler vill bli polis, säger Katharina von Sydow.