− Jag tycker att det är ett bra val av person. Gunnar Karlson har en gedigen erfarenhet som väl lämpar sig för att utreda händelserna runt Påskupploppen. Jag ser fram emot att träffa honom, förmedla mina medlemmars upplevelse från upploppen och presentera de slutsatser vi har kunnat dra så här långt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet har särskilt lyft behovet av en oberoende granskning av hur Polismyndigheten hanterade händelserna inför och under upploppen – från inhämtning av underrättelseinformation och förberedelser, till vilka förutsättningar poliserna hade på plats för att hantera upploppen med t.e.x antalet poliser, utbildning och utrustning.

− Mina medlemmar behöver få veta varför situationen blev som den blev. Polismyndigheten måste i sin tur dra lärdomar av händelserna och genomföra de förändringar som krävs så att våra medlemmar inte ska tvingas hantera en sådan situation igen utan rätt förutsättningar, säger Lena Nitz.