Regeringen har i dag meddelat att de vill se ytterligare 10 000 polisanställda, i första hand poliser, till år 2024 till en beräknad kostnad på 6 - 8 miljarder kronor. Regeringen säger att det krävs förändringar när det gäller polisens arbetsförutsättningar och arbetsvillkor, inklusive lön.

- Det är bra att regeringen inser det nödvändiga i att också satsa på professionen. Nu finns ett glasklart uppdrag till Polismyndighet att ta fram förslag kring att göra arbetet mer attraktivt. Jag ser fram emot att arbetet med nationell samling för polisyrket kommer igång. Det är något som måste påskyndas, säger Lena Nitz.

- Vi håller med regeringen om att förhandlingar om lönerna är en uppgift för parterna. Men då krävs det att myndigheten har pengar att förhandla om. Därför är det bra att regeringen nu är så tydliga med beskedet om att det är beredda att avsätta mer medel, säger hon.

Polisförbundet är också positiva till att regeringen tydligt avvisar förslagen om att snabbutbilda poliser.

- Vi behöver bli fler, men vi får inte ge avkall på de krav som måste ställas på poliser. Att vara polis är ett svårt yrke. En allt mer komplex brottslighet kräver också en mer välutbildad polis. Det är därför viktigt att regeringen så snart som möjligt lämnar förslag på att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning, säger Lena Nitz. 

 

Kontakt:
Kristina Mäler
Pressekreterare
070-294 10 30