- Det är bra att den här mycket tragiska händelse har blivit så gediget utredd och att tingsrätten nu har tagit ställning i skuldfrågan. det är viktigt för såväl Eric Torells familj som för mina kollegor, säger Lena Nitz.

- Att man lyft på alla stenar för att utreda vilket ansvar man kan lägga på varje enskild polis handlar i grund och botten om förtroendet för våra rättsvårdande myndigheter. Här har man verkligen tagit fasta på de höga beviskrav som ställs i brottmål och jag tycker därmed att domen bidrar till att upprätthålla rättssäkerheten.

- Tingsrätten har också förstått svårigheterna att i en otroligt pressad situation, inom loppet av några sekunder, göra en korrekt bedömning om när nödvärnssituationen upphör. Läser man domen förstår man verkligen hur komplext polisarbete kan vara. 

Fakta
I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholm. I april väckte åklagare åtal mot tre poliser. En av poliserna åtalades för vållande till annans död alternativt tjänstefel. De två andra åtalades för tjänstefel. Samtliga poliser frias i domen från Stockholms tingsrätt från brott.