Polisförbundets nationella huvudskyddsombud granskar den slutgiltiga rapporten och kommer därefter lämna en egen skriftlig redogörelse tillsammans med det andra nationella huvudskyddsombudet och Stockholms huvudskyddsombud. Det arbetet pågår nu och den inlagan kommer lämnas nästa vecka till Arbetsmiljöverket.

Katharina von Sydow, Polisförbundets förbundsordförande, ger följande kommentar:

”Att vara polis är att vara i en utsatt situation, och att då känna att arbetsgivarens har ens rygg är grundläggande även när det stormar i media, när allmänintresset är stort och fel kan ha begåtts.

Poliser ska vara trygga med att deras arbetsgivare sätter individen i centrum och tar sitt arbetsmiljöansvar.

Nästa vecka kommer huvudskyddsombudens egna redogörelse. Det jag kan säga redan nu är att vi ser stora brister i Polismyndighetens hantering vid presskonferensen och att det inte gjordes en riskbedömning kring individärendet. Rapporten visar att myndigheten hade information om Vikstens slutsatser innan presskonferensen. Man borde ha insett att en riskbedömning skulle ha gjorts. Och det ser vi som mycket allvarligt, det drabbar våra medlemmar som måste ha ett bättre stöd.

Det finns ett akut behov av konkreta åtgärder kring arbetsmiljö, men också mot den destruktiva tystnadskulturen inom myndigheten, det påverkar våra medlemmar, Sveriges poliser, mycket negativt.

Vi förväntar oss handling nu och att Polismyndigheten och rikspolischefen tar det ansvaret.”