Igår offentliggjordes den förändrade Polisförordningen, som reglerar polisens roll och arbete. Polisförbundet är kritiskt till flera av ändringarna, i synnerhet att man vill ”snabbutbilda” civilanställda till poliser och att polisens arbetsskyldighet nu ska gälla i hela landet.

 

Justitiedepartementet har beslutat att en ”snabbutbildning” till polis ska vara möjlig för att civilanställda inom polisen ska kunna utföra polisiära uppgifter. Polisförbundet ser stora risker med att försvaga den polisiära professionen. 
– Från Polisförbundets sida vill vi se en utbildning till polis. Vi arbetar för en professionell polis, som har särskild utbildning och särskilda befogenheter. Att vara polis bör vara en profession. Medborgarna har rätt att vänta sig att en polis är en legitimerad yrkestitel på samma sätt som läkare. Den som arbetar som polis ska också ha den fulla utbildning som krävs för detta. Det är viktigt för medborgarnas trygghet, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Det blir också extra motsägelsefullt i och med att den nya regeringen i sin regeringsförklaring meddelade att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning. 
– Polisförbundet har länge drivit att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning eftersom det är nödvändigt för att framtidens polis ska kunna möta de komplexa krav som framtiden ställer och nu har den (s)-ledda regeringen ställt sig bakom detta. Då blir det extra märkligt när man då samtidigt ska kunna snabbutbilda sig till polis. Det är inte särskilt professionellt att t ex en ekonom med en kort påbyggnadsutbildning plötsligt ska ha fulla befogenheter som polis. Det är respektlöst mot polisens kompetens och nonchalant mot medborgarnas trygghet, säger Lena Nitz. 

Det handlar inte om att Polisförbundet inte vill ha in andra kompetenser i polisverksamheten. Det behövs och är oerhört viktigt. Men den polisiära professionen måste behandlas med respekt. Lena Nitz menar att polisen istället borde angripa saken från andra hållet. 
- Det finns många poliser som är akademiker och har t ex juristexamen eller akademiska poäng i beteendevetenskap i botten. Detta har man varit dålig på att ta tillvara. Istället vill man utbilda civila att utföra polisiära uppgifter. Det är ett systemfel. Den nya regeringen har förklarat att de vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Då borde man också ta tillvara den akademiska kompetens som finns i kåren. Idag får du många gånger ingen nytta av t ex din juristexamen som polis, vilket är slöseri med resurser, säger Lena Nitz.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz är även kritisk till förslaget i den nya förordningen om att den enskilda polisen nu får arbetsskyldighet i hela landet. 
– Det är bara rimligt om det sker vid tillfälliga insatser som t ex vid större kommenderingar som kräver extraordinärt många poliser på en ort. Och den möjligheten har ju arbetsgivaren redan idag. Det är därför svårt för oss att förstå varför det ska regleras i Polisförordningen. säger Lena Nitz. 

Polisförbundet har i ett remissvar föreslagit att formuleringen ändras från ”skyldiga att tjänstgöra” till att ”tillfälligt tjänstgöra”. Detta har Justitiedepartementet inte velat ändra.
– Det är ju absurt. Man skulle kunna tolka förordningen som att en polis i Stockholm utan skäl ska kunna omplaceras permanent till Piteå eller Oskarshamn, för att ta ett exempel. Det är givetvis en utveckling som Polisförbundet aldrig kommer att acceptera. Nu kommer vi att driva att arbetsskyldigheten regleras i en ny kollektivavtalslösning, säger Lena Nitz.

De förändringar i Polisförordningen som nu sker är kopplade till att Polisen ska bli en myndighet istället för 21. Den nya myndigheten sjösätts vid årsskiftet. Polisförbundet har varit positiva till reformen i sak men ser med oro på genomförandet. 
– Vi ser att vissa delar är skrivbordsprodukter och inte särskilt lämpade för verkligheten. Det märks även nu på några av besluten i Polisförordningen. För att det inte reformen ska bli ett luftslott måste man lyssna på poliserna i verksamheten, säger Lena Nitz.

Kontaktperson:
Emma Nilsson
Press-och opinionsansvarig
0703- 99 86 00