– Polisen är i kris. Nu vidtar man otillräckliga åtgärder fem i tolv.  Det behövs mycket mer för att kunna garantera medborgarnas trygghet, bygga upp förtroendet för högsta ledningen i det hårt sargade poliskåren och göra polisyrket attraktivt igen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Krisen går att se i den allt större mängd poliser som nu slutat. Hittills i år har nästan tre poliser per dag lämnat in polisbrickan och lämnat yrket. Fortsätter utvecklingen som det gjort hittills skulle en femtedel av kåren vara försvunnen till 2020. För att stoppa den allvarliga krisen måste det till en rejäl polislönesatsning och högre löner för en hårt pressad kår, säger Lena Nitz.

Antal poliser
– Det kommer inte räcka. Vi behöver bli fler än så för att klara vårt uppdrag och ha en dräglig arbetsmiljö. Och sedan måste polismyndigheten omedelbart vidta åtgärder kopplat till lön och anställningsvillkor för att behålla de poliser som finns kvar, säger Lena Nitz.

Civila
– Det är positivt att man anställer fler. Samtidigt kan man inte ersätta poliser med civila. De civila som anställs nu måste ha i uppdrag att avlasta så att poliser kan utföra de arbetsuppgifter som kräver polisiär kompetens. Poliser lägger fortfarande allt för mycket tid på att stå vid kopiatorer, vakta arresten och sitta i receptionen och lägga alltför mycket arbetstid på administration. Det är orimligt i dagens läge, där poliser behövs i yttre tjänst och för att utreda brott, säger Lena Nitz.

Samverkan 

– Rikspolischefen måste ta tydliga initiativ i hur vägen till ökat fackligt inflytande ska se ut. Relationerna mellan fack och arbetsgivare är idag oerhört ansträngda. Rikspolischefen har hittills visat väldigt lite intresse för samverkan i praktiken, säger Lena Nitz.

Förändring av polisorganisationen 

– Att ändra i organisationen är nödvändigt. Jag hoppas att den toppstyrning vi sett nu skrotas. Fler beslut behöver tas närmare poliserna och verksamheten formas utifrån de lokala förutsättningarna, säger Lena Nitz.

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 08 676 97 20