Utredaren ska bland annat se över hur en polisutbildning för specialister kan utformas.

– Polisförbundet ser att framtidens komplexa krav på polisen gör att det finns behov av fler specialister. Det måste man ta hänsyn till när den nya utbildningen ska förverkligas. Men som direktiven nu är skrivna är de inriktade på hur man får personer med annan utbildning än polisiär att utbilda sig till specialister. Vår uppfattning är att det är minst lika centralt att poliser uppmuntras att studera vidare och specialisera sig inom olika områden, t ex inom IT eller ekonomisk brottslighet, säger Lena Nitz.

Den förändrade polishögskoleutbildningen ska enligt direktiven grunda sig i vetenskap och beprövad erfarenhet, liksom all annan högskoleutbildning. Polisförbundet anser dock att utredaren borde ha fått i uppdrag titta på hur polisforskningen ska utvecklas. 
– Forskning i polisvetenskap är ett grundfundament i den nya högskoleutbildningen. Idag är det alldeles för otydligt hur man egentligen menar att den nya forskningsdisciplinen ska se ut. Dagens polisforskning är eftersatt, utspridd och har svag koppling till polisverksamheten. Nu har man chansen att ändra på det, men då borde utredaren ha fått ett mycket tydligare uppdrag i den frågan, säger Lena Nitz.

Polisförbundet anser att viktiga områden att forska på är metoder inom praktiskt polisarbete. Det kan handla om hur man minskar mängdbrott, förhörsteknik, våld i nära relationer, näthat, hatbrott, miljöbrott eller minskad våldsanvändning för att ta några konkreta exempel. 
– Det är viktigt att skapa en gemensam bild av vad forskningen ska åstadkomma redan nu, så att man inte för sent upptäcker att olika intressenter har olika bild, säger Lena Nitz.

Polisförbundet kommer att lägga mycket fokus på att följa utredningen och påverka slutresultatet. 
– Högskoleutbildning för poliser är en helt central fråga för oss. Vi vill se en ännu mer professionell polis som kan möta omvärldens krav för medborgarnas bästa, säger Lena Nitz. 

Kontaktperson:
Emma Nilsson
Kommunikationschef
0703 - 99 86 00