I regeringsförklaringen meddelade statsminister Stefan Löfven att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning.
– Vi säger bara äntligen. Det har vi drivit länge. Högskoleutbildningen är en viktig pusselbit för en ännu mer professionell polis, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Att polisyrket professionaliseras allt mer är en förutsättning för att polisen ska klara av att möta framtidens komplexa krav. Den framtida brottsligheten går mot att vara allt mer organiserad. Ekonomiska och IT-relaterade brott blir allt vanligare. Den kriminella världen följer i affärslivets fotspår; på samma sätt som affärsvärlden blir allt mer global, mer specialiserad och anpassar sina verksamheter efter internets genombrott så gör den illegala verksamheten samma resa och brottsligheten blir allt mer avancerad. 

– Det var ett mycket viktigt beslut, eftersom det är en förutsättning för att polisen i framtiden ska kunna klara av sitt komplexa uppdrag. Nu ser vi från Polisförbundets sida fram emot att föra vidare samtal om hur högskoleutbildningen ska utformas och hur vi kan utveckla forskning i polisvetenskapen för att polisen ska kunna arbeta ännu mer utifrån forskningsbaserade arbetssätt, säger Lena Nitz.

Polisförbundet välkomnar också Morgan Johansson som ny justitieminister och Anders Ygeman som inrikesminister. 
– Vi vill se ett gott samarbete. Justitiedepartementet får två statsråd vilket är en intressant utveckling. Vi förutsätter att det innebär att den nya regeringen prioriterar upp polisens verksamhet som en bredare samhällsfråga och som en hörnsten i välfärdssamhället.

Kontaktperson:
Emma Nilsson
Press-och opinionsansvarig
0703- 99 86 00