Polismyndigheten skrev i sitt budgetunderlag att de behöver pengar för att ”inte bara fortsätta, utan också accelerera, arbetet med att uppvärdera polisyrket. Ett sådant arbete spelar en viktig roll för att uppnå tillväxtmålet om drygt 26 000 poliser vid årsskiftet 2024/2025”. Nu har det framkommit att de inte tagit med kostnaden för lönesatsningarna i den totalsumma de begärt för nästa år.

- Det är obegripligt varför Polismyndigheten inte har begärt de medel de ansåg sig behöva i sitt budgetunderlag till regeringen. Jag kan inte förstå det annat än att Polismyndigheten som oberoende myndighet är ansvarig för denna oreda, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

- Jag ställer mig också frågande till hur dialogen mellan regeringen och Polismyndigheten har förts. Om det finns en samsyn om att polisyrket måste uppvärderas, hur kan då den här situationen ens uppkomma, säger Lena Nitz.

Polisförbundet kräver nu att Polismyndigheten och regeringen går till botten med vad som skett och i samråd löser situationen för att den fortsatta uppvärderingen av polisyrket ska kunna fortsätta.

- Uppvärderingen av polisyrket är, precis som Polismyndigheten skriver, nödvändig om de ska nå sina mål med strategi 2024. Det är också nödvändigt om vi ska komma till rätta med de utmaningar vi har idag med gängkriminalitet och organiserad brottslighet, säger Lena Nitz.