Efter den förra alliansregeringens satsning på 20 000 poliser nåddes en toppnotering 2010 med 216 poliser per 100,000 invånare. Därefter sjönk antalet poliser. 2017 satte den socialdemokratiskt ledda regeringen nya mål om 10 000 fler polisanställda varav majoriteten poliser, till utgången av 2024. Antalet poliser i förhållande till antalet invånare har sedan ökat igen men det går långsamt. Förra året växte kåren med knappt 450 poliser – ett positivt tillskott men det krävs fler insatser om målet ska nås.

- För att nå målet måste poliskåren nu öka med 1600 poliser årligen. Det har Polismyndigheten inte varit i närheten av sedan målet sattes. Vi vet att 3 av 10 poliser överväger att lämna yrket och många plaster står tomma på polisutbildningen. Det krävs nu att polisyrket uppvärderas och får en högre status så att fler ser det som ett framtidsyrke, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

Polistillväxten och antal poliser per 100.000 invånare

År

Polisanställda

Poliser

Poliser/100.000 invånare

2021

34211

21386

205

2020

33726

20942

202

2019

31728

20423

198

2018

30339

20040

196

2017

29599

19741

195

2016

29751

20025

200

2015

28264

19903

202

2014

28689

20051

206

2013

28488

19911

206

2012

28347

19890

208

2011

28382

20398

215

2010

28017

20292

216