Blåljusutredningen föreslår inte någon förändringar av kränkningsersättningen till poliser.  Däremot föreslår de att polisers utsatthet för brott och hur sådan brottslig påverkar enskilda poliser utreds vidare för att hitta vägar fram som stärker polisers rätt till kränkningsersättning. De vill att Polisförbundet involveras i arbetet, vilket framgår av det slutbetänkande som i dag överlämnades till regeringen.

-          Självklart hade jag önskat konkreta förslag på hur polisers rätt till kränkningsersättning ska kunna stärkas. Jag hoppas nu att regeringen tillsätter en utredning kring alla former av kränkningar mot poliser och jag välkomnar förslaget om att Polisförbundet ska vara involverade i arbetet. Det måste till en tydligare markering från samhället att det inte är acceptabelt med någon form av kränkning mot poliser när de gör sitt jobb, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.