Situationen i Sverige saknar motstycke och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, anser Polisförbundet.

– Nationella trygghetsundersökningens resultat visar att förtroendet för rättsväsendet minskar. Det är en varningssignal till våra politiker om att tydliga förändringar behövs både nu och på lång sikt. Ett högt förtroende är en förutsättning för att polisen ska kunna göra ett bra arbete, säger Katharina von Sydow.

Åtgärder mot det grova våldet och den systemhotande organiserade brottsligheten måste sättas in tidigare. Ett exempel är det förebyggande arbetet för att förhindra att barn rekryteras till de kriminella gängen. Polisförbundet kräver att politikerna på allvar påbörjar blocköverskridande samtal för att där enas om konkreta åtgärder. Förbundet vill även se en ny, ansvarsfull polispolitik och en mobilisering av olika aktörer i samhället för att bryta det allvarliga läget.

– Jag är stolt över mina kollegor som gör allt de kan i det extrema läge vi är inne i nu. De förhindrar brott, de är snabbt på plats när brott skett och de utreder så att skyldiga kan lagföras och låsas in. Men det räcker inte. Problemen måste hanteras av fler och långt innan de blir en åtgärd för polisen, säger Katharina von Sydow.

Om Nationella trygghetsundersökningen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning från Brå, Brottsförebyggande rådet.

I årets undersökning är det 53 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Jämfört med 2022 är det en ökning med 7 procentenheter och det är den högsta nivån hittills i NTU.

Förtroendet för rättsväsendet som helhet, polisen, domstolarna och kriminalvården har minskat i årets undersökning. Störst minskning syns för polisen där andelen som har stort förtroende har minskat med 5 procentenheter sedan förra årets mätning (från 59 procent 2022 till 54 procent 2023). Trots minskningen i år är andelen på en högre nivå än vad den var under perioden 2007–2019.

https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2023-10-11-nationella-trygghetsundersokningen-2023.html