I början av augusti genomförde Novus en undersökning på uppdrag av Polisförbundet om vilka politiska förslag som är nödvändiga för att trycka tillbaka kriminaliteten, både på lång och på kort sikt. Resultatet visar att poliserna vill se fler poliser, men också olika åtgärder för att kriminella ska kunna hållas borta från våra gator i större utsträckning. Vi ser också att man önskar ökade förebyggande insatser med bättre samverkan mellan myndigheter genom ändrad sekretesslagstiftning, stärkt samverkan med skola och socialtjänst, samt skärpta krav på föräldrar.

- Vi hör en frustration från våra medlemmar att man ser att återkommande och grovt kriminella brottslingar snart är ute på gatorna igen. Handlar det om återkommande eller grova brott måste påföljden stå i proportion till det man har gjort. Här behövs det fler verktyg, säger förbundsordförande Lena Nitz.

- Dessutom brinner många poliser brinner också för att arbeta mer med de viktiga förebyggande insatserna för att stävja den brottsutvecklingen, säger Lena.

Däremot visar undersökningen vi att våra medlemmar inte tycker att det är nödvändigt att satsa på kortutbildade poliser, beredskapspoliser, visitationszoner eller rätten att bära vapen på ledig tid.

- Samtliga partier vill ta till krafttag för att stärka polisen och ge dem verktyg för att lösa rådande brottsutveckling. Det är bra, men det är viktigt att lyssna på våra kompetenta poliser. Jag tror att många inte riktigt förstår vad det krävs en polis, hur komplext yrket är. Därför ser vi också utspel med förslag på enkla lösningar men som inte skulle ge önskad effekt.

Vanligaste svaren om vilka politiska förslag man anser är nödvändiga (fritt antal svar) 

Gör om ”mängdrabatten” så att längre straff döms ut vid flerfaldig brottslighet

73 %
Avskaffa automatisk frigivning efter två tredjedelar av straffet 66 %
Avskaffa ”ungdomsrabatten” för alla brott för de som är 18 år och äldre. 64 %
Utöka utvisningen av utländska medborgare som döms för brott 64 %
Fler poliser 61 %
Inför en straffskärpningstrappa vid återfall i brott 60 %
Stärk samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter 60 %
Utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning 58 %
Stärk skyddet för målsäganden och vittnen 58 %
Utöka polisens rätt till preventiva tvångsmedel vid organiserad brottslighet 53 %
Ny sekretesslagstiftning för underlättad informationsdelning mellan myndigheter 53 %
Skärp kraven på föräldrar att delta i socialtjänstens åtgärder 48 %
Utöka rätten att tvångsomhänderta ungdomar på väg in i kriminalitet 47 %
Mer administrativt stöd för att frigöra polistid 45 %

 

Vanligaste svaren om vilka politiska förslag man inte anser är nödvändiga (fritt antal svar) 

Låt poliser bära tjänstevapnet på ledig tid 52 %
Komplettera fullt utbildade poliser med poliser med kortare utbildning. 48 %
Återinför en beredskapspolis 42 %
Inför visitationszoner 37 %
Sänk straffmyndighetsåldern. 21 %
Ge polisen rätt till brottsprovokation 19 %
Inför vistelseförbud för gäng-/narkotikabrottslingar 18 %
Höj statsbidragen för anställning av fler socialsekreterare 18 %
Tillåt anonyma vittnen 17 %
Höj statsbidragen för anställning av fler lärare 17 %

  

Om undersökningen:  

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Polisförbundet. Syftet med undersökningen är att undersöka medlemmarnas inställning till partiernas kriminalpolitiska förslag. Resultatet baseras på 1 438 intervjuer, som utfördes mellan 5 augusti och 18 augusti 2022. Svarsfrekvensen är 31 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Polisförbundets slumpmässigt rekryterade medlemspanel.