Novus har frågat 1043 personer i vilken utsträckning de anser att Polisen bör få mer eller mindre resurser än i dag. Hela 84 procent tycker att Polisen ska få mer resurser.  När de svarande fick välja tre områden som bör få mer resurser än i dag var det bara vården som fick större stöd än Polis/lag och ordning.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz uppmanar nu regeringen att lyssna på allmänheten och säkra fortsatta satsningar på Polisen.

Sparas det in på polisen nu kommer det att medföra ännu större samhällskostnader på sikt – kostnader som kan räknas i pengar, men framförallt i lidande. Jag förväntar mig därför Magdalena Andersson att när hon i dag presenterar förutsättningarna för 2021 års budget signalerar att polissatsningarna kommer att fortsätta, säger Lena Nitz

Fakta: Polisförbundets undersökning

Vilka tre områden tycker du ska få mer resurser än i dag?

  1. Vården – 73 procent.
  2. Polis/lag och ordning – 46 procent.
  3. Skolan – 42 procent.

Anser du att polisen bör få mer eller mindre resurser än i dag?

Mer: 84 procent.

Varken mer eller mindre: 10 procent.

Mindre: 1 procent.

Vet inte:  5 procent.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Polisförbundet perioden 28 maj-4 juni och hade 1043 svarande.