Idag presenterade Statskontoret en första delrapport av utvärderingen av den nya polisorganisationen. Delar av de brister som Polisförbundet tidigt pekat på får stöd av Statskontoret.

 

- Jag välkomnar Statskontorets delrapport. I rapporten konstaterar man att delar av omorganisationen är genomförd, men det viktigaste för oss är att polisverksamheten fungerar. Våra medlemmar ger en tydlig bild på att den inte gör det och att polisorganisationen är i kris, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

Statskontoret konstaterar i din delrapport bland annat att det krävs ett ökat fokus på medarbetarskap och förankring vilket försvårats av att ordinarie chefer inte har varit på plats i hela organisationen. Statskontoret konstaterar också att lokalpolisområdens behov bör prioriteras ytterligare.

- Vi ville alla ha en sammanhållen svensk polis, men på vägen lyckades ledningen tappa medarbetarnas förtroende för den nya organisationen, vilket är allvarligt. Detta är något polisförbundet sagt länge och som nu får stöd i Statskontorets rapport. Därför måste det till kraftfulla insatser för ett ökat medarbetarinflytandet.

Delrapporten är den första av två. Nästa delrapport väntas senast 1 oktober 2017. Utvärderingen, som görs på uppdrag av regeringen, ska vara klar senast den 1 oktober 2018.

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 08 676 97 20