–      Det här drabbar i förlängningen även allmänheten och det måste vi göra något åt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet rapport ”Att leda utan mandat” som släpps i dag visar på flera brister när det gäller chefers förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb inom Polismyndigheten. Det är framför allt polisbristen som är problem för cheferna. De har inte rätt antal poliser i förhållande till verksamhetskraven.

Ett annat problem är att många chefer, 8 av 10, anser sig ha behov av det som kallas chefs- och ledningsstöd, men att bara tre av tio har det. Det handlar bland annat om behov av administrativ avlastning, men det kan också handla om behovet av en biträdande chef (en funktion som togs bort i och med omorganisationen 2015 men som nu delvis börjat smyga sig tillbaka in i organisationen).

I rapporten vittnar chefer om en orimlig mängd administration och hur det får till följd att de får väldigt lite tid över till det mer operativa, att styra och leda arbetet.

Chefer upplever även att mandaten ännu inte hamnat rätt efter omorganisationen. Över var fjärde chef i undersökningen tycker att de sällan eller aldrig har de mandat som krävs för att beslutsfattandet ska flyta på.

Polisförbundet kräver nu att myndigheten inför fler biträdande chefer, men också att administrativ kompetens tillförs organisationen.

–      Om de här åtgärderna vidtas här och nu skulle det leda till en effektivare organisation och ett bättre resultat – samtidigt som det skulle göra Polismyndigheten till en bättre arbetsplats, säger Lena Nitz.

Rapporten visar att:

  • Över tre fjärdedelar (77 procent) av de poliser som har en chefs- eller ledarbefattning tycker att de inte har rätt bemanning i förhållande till verksamhetskraven. 
  • Chefer har ett lika högt övertidsuttag som poliser inom den underbemannade ingripandeverksamheten – 22 procent jobbar 6 eller fler övertidstimmar per vecka.
  • Nästan 8 av 10 (78 procent) av de med chefs- eller ledarbefattning anser att det finns behov av chef- och ledningsstöd – men bara drygt 3 av 10 (34 procent) har det. 
  • Över var fjärde (27 procent) svarande med en chefs- eller ledningsfunktion anser att de nästan aldrig eller aldrig har de mandat som krävs för att beslutsfattandet kring verksamheten ska flyta på. (Totalt i undersökningen anser 33 procent av de 1769 svarande att de själva/deras chef nästan aldrig eller aldrig har de mandat som krävs).

Om undersökningen:

Polisförbundets undersökning som vi låtit göra via Novus har besvarats av 1 769 poliser – varav 373 chefer.

Kontakt

Polisförbundets pressjour

08-676 97 20