Lena Nitz, ordförande Polisförbundet och Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, träffar inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren i morgon, torsdag för att diskutera åtgärder mot det grova våldet.

Det krävs betydligt mycket mer om vi ska kunna bromsa rekryteringen till gängen. Hela samhället måste mobilisera men tyvärr fungerar inte samverkan som den ska och här måste regeringen göra mer, säger Lena Nitz.

Polisförbundet och Akademikerförbundet SSR har tidigare välkomnat regeringens aviserade kraftsamling mot gängbrottsligheten.

Men regeringen har inte gett något svar på hur samhället ska mobilisera. Vårt förslag är att regeringen tillsätter en nationell samling för att stärka samhällets insatser och vi vill gärna få ett tydligt besked av Mikael Damberg och Lena Hallengren. Det krävs inte bara ord, utan handling här och nu, säger Heike Erkers.

Tanken med en nationell samling är att aktörer från olika samhällssektorer såsom polisen, socialtjänsten, skolan, vården, elevhälsan, kommunerna, idrottsrörelsen, fastighetsbolagen och näringslivet samlas för att ta fram behovsanalyser utifrån vilka man sedan gemensamt mobiliserar. Den nationella samlingen kan också bli det verktyg som krävs för utvärdering av insatserna och den arena där goda exempel kan få spridning.

Fakta

Knappt en av fyra poliser (24 procent) tycker att samverkan med skolan fungerar bra. Knappt tre av tio poliser anser att samverkan med socialtjänsten fungerar bra (27 procent) eller mycket bra (3 procent) medan lika många tycker att den fungerar dåligt. Tre av fyra socialsekreterare tycker att det förebyggande arbetet är otillräckligt. (Nouvs 2019).

Lena Nitz och Heike Erkers finns tillgängliga för kommentarer.