-  Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att företräda Polisförbundets medlemmar som 1:e vice ordförande, säger Tomas Stjernfeldt. 

-  Polisförbundet måste fortsätta att vara en stark och tydlig röst i samhällsdebatten. Ska vi behålla dagens poliser och kunna rekrytera nya måste anställningsvillkoren förbättras, säger han.

-  Men det handlar inte bara om antal poliser. Vi måste också vässa och förlänga polisutbildningen för att kunna möta samhällets krav, säger han.

Även Sophia Willander, ordförande i förbundsregion Syd, har valts in i förbundsstyrelsen.

- Som polis har vi ett stort ansvar och det ställer höga krav på oss. Det gör att vi måste ha rätt förutsättningar för att klara våra uppdrag. Bra utbildning, fortbildning och högre lön är oerhört viktigt om vi ska kunna attrahera och behålla kompetens.  Det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som jag nu får chansen att driva än tydligare på nationell nivå, säger hon.

 

Kontakt:
Tomas Stjernfeldt
1:e vice ordförande
070-614 94 80

Sophia Willander
Ledamot i förbundsstyrelsen
073-348 30 28