Tre av fyra poliser tror att sommarens schemaläggning kommer att innebära en högre arbetsbelastning än tidigare somrar. Det visar en undersökning bland Polisförbundets medlemmar som Novus gjort.

Brottsligheten tar inte semester. Tvärtom visar statistik från Brottsförebyggande rådet att antalet anmälda brott ligger på en jämnt hög nivå på sommaren jämfört med övriga året och att det dessutom ökar något under senare delen av sommaren. Samtidigt råder polisbrist i Sverige och en hög arbetsbelastning redan innan sommaren börjat. Tre av fyra poliser ser därför att årets sommarbemanning kommer innebära en klart eller något högre arbetsbelastning än tidigare somrar.

- Det är svårt att ta in semestervikarier för sommarlediga poliser. Istället är många poliser vana vid och ser fram emot att tjänstgöra delar av sommaren, trots att arbetsbelastningen är högre. Men när tre av fyra av våra medlemmar tror att årets sommar kommer innebära en än högre arbetsbelastning än tidigare somrar, då behöver det tas på allvar, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

Poliser som är småbarnsföräldrar och tjänar mindre än 27 000 kronor tror i högre utsträckning att det blir en högre arbetsbelastning i sommar.

- Det här är medlemsgrupper som redan har en så hårt utsatt arbetsbelastning att många funderar på att sluta, därför är det extra oroväckande att dessa poliser känner oro inför sommaren, säger Lena Nitz

Den ökade arbetsbelastningen är också ett resultat av att allt färre poliser ska göra allt mer. Antalet poliser är för få och allt fler poliser funderar på eller har aktivt sökt sig bort från yrket.

- Poliserna måste få möjlighet att utvecklas som poliser, när arbetsbelastningen ökar samtidigt som löneutvecklingen bromsat, ser många ingen annan möjlighet än att lämna polisyrket och polisbristen blir nu alltmer uppenbar, säger Lena Nitz 

Fakta om undersökningen

4362 webbintervjuer genomfördes mellan 27 april och 9 maj 2016 bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. 61,7 procent genomförde hela intervjun.

Läs hela undersökningen på www.polisforbundet.se

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 0703-99 86 00