- Med dessa två topprekryteringar bibehåller vi vår styrka och kan fortsätta med dels den utvecklingsresa som pågår inom Polisförbundets kansli och organisation, dels med den nödvändiga uppvärdering av våra medlemmars villkor för att skapa de bästa förutsättningar för Sveriges poliser, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

- Jag är både glad och stolt över förtroendet att få bli en del av en sådan viktig organisation som Polisförbundet och jag ser fram emot att få vara med och utveckla och stärka förbundet ytterligare. Poliser gör skillnad för samhället och för enskilda individer varje dag och det är en ära att få vara med och bidra till deras viktiga arbete och ett tryggare samhälle för alla, säger Gazal Casselborg, tillträdande kanslichef.

- Ett av Sveriges viktigaste yrken, poliserna, behöver verkligen bättre villkor och förutsättningar för det viktiga arbete de gör. Därför är jag otroligt glad över att tillsammans med kompetenta medarbetare och förtroendevalda, få möjligheten att bidra för fortsatt uppvärdering av denna viktiga yrkeskår, säger Martina Perzanowska, tillträdande förhandlingschef.

 

Polisförbundets tillträdande kanslichef Gazal Casselborg kommer närmast från Cancerfonden där hon är verksamhetschef sedan 2017. Hon är jurist i grunden och har mångårig erfarenhet av arbete i idéburna organisationer. Gazal Casselborg kommer att tillträda som kanslichef den 20 september.

Polisförbundets nya förhandlingschef Martina Perzanowska kommer närmast från Sveriges farmaceuter där hon idag är förhandlingschef. Hon har arbetat med förhandling och verksamhetsutveckling i flera fackliga organisationer tidigare. Martina Perzanowska kommer att tillträda tjänsten som förhandlingschef den första september.