Polisförbundet välkomnar Mikael Damberg som ny inrikesminister och ansvarig för polisfrågorna.

– Jag ser fram emot konstruktiva samtal om hur poliskåren kan ges bättre förutsättningar att jobba effektivt för att bekämpa brottslighet, värna tryggheten och skydda demokratin, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Ska målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024 bli verkligheten krävs fortsatta satsningar på höjda löner och bättre villkor för poliser. Polismyndigheten behöver också rimligare förutsättningar att planera långsiktigt om resultaten ska förbättras.

– Polismyndigheten måste ges långsiktiga förutsättningar för att hela tiden ligga steget före brottsutvecklingen. Min förhoppning är därför att du som ny minister initierar arbetet med att ta fram en långsiktig polispolitik som majoriteten i riksdagen kan ställa sig bakom. Polisförbundet finns gärna med som en konstruktiv part i det arbetet, säger Lena Nitz.

Kontakt

Polisförbundets pressjour, 08-676 97 20