–  Det är ett bra beslut! För att stärka det brottsbekämpande arbetet krävs en långsiktig politik som bygger på välgrundade omvärldsanalyser. Med en trygghetsberedning ökar sannolikheten för att vi ska få det, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet har tidigare föreslagit en varaktig polisberedning, ett förslag som har stora likheter med den trygghetsberedning som regeringen nu fattat beslut om. Förebilden är Försvarsberedningen i vilken samtliga riksdagspartier ingår. 

 Tyvärr har rättspolitiken under lång tid präglats av kortsiktigt tänkande, tvära kast och snabba utspel. Med en trygghetsberedning kommer den politiska beslutsprocessen att förbättras när man utgår från ett helhetstänk och planerar framåt på ett annat sätt. Jag är säker på att det kommer att stärka såväl polisens som övriga rättsväsendets förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Lena Nitz.