NPF-year-MAIN.png

Nordiska Polisförbundet, NPF

Polisförbunden i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island ingår alla i NPF. Förbundet bildades 1921 i syfte att ta tillvara gemensamma nordiska intressen på polisområdet. En viktig uppgift är att bevaka och driva polisers yrkesfrågor.

– Samarbetet mellan länderna fungerar mycket bra, säger Anna Nellberg Dennis, ombudsman och ansvarig för internationellt samarbete på Polisförbundet. Vi ses regelbundet och delar erfarenheter och hittar gemensamma lösningar. Tidigare har vi sett att det som händer i Sverige – som ökad gängkriminalitet – tyvärr sedan också kommer till de andra länderna.

Förbunden inom NPF agerar ofta gemensamt i europeiska sammanhang, till exempel inom EuroCOP. 

Eurocop.jpg

European Confederation of Police, EuroCOP

Polisförbundet är även medlem i EuroCOP, som är en partipolitiskt och religiöst obunden federation. Den består av polisfackliga organisationer från 25 europeiska länder med ungefär 230 000 medlemmar.

EuroCOP arbetar bland annat med: 

  • Sociala rättigheter för poliser
  • Bättre arbetsmiljö för poliser
  • Att stärka Europas inre säkerhet
  • Att förbättra polissamarbetet inom Europa
  • Att bidra med polisers kunskap och erfarenhet i den politiska debatten i Europa genom Europafacket, EFS

EuroCOP:s webbplats