Vem kan visselblåsa?

Du som är medlem, förtroendevald, har eller har haft en arbetsrelation till Polisförbundet kan anmäla misstankar om missförhållanden inom Polisförbundet genom att visselblåsa. Du kan göra det med skydd för identiteten eller helt anonymt. 

Är du anställd inom Polismyndigheten och vill visselblåsa om missförhållanden där? Då gör du det i stället här. 

Vi erbjuder visselblåsartjänsten tillsammans med TCO och Lantero och den är Polisförbundets interna rapporteringskanal enligt 5 kap. visselblåsarlagen.

När ska jag använda visselblåsarfunktionen?

Du kan använda visselblåsartjänsten för att anmäla allvarliga avvikelser från lagen eller vid misstanke om missförhållanden som rör Polisförbundet och dess verksamhet där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Så anmäler du missförhållanden

Anmäl missförhållanden i visselblåsartjänsten

Vill du inte använda den digitala visselblåsarfunktionen kan du även anmäla ett missförhållande via brev som skickas till: Visselblåsarrapport avseende Polisförbundet, TCO, Linnégatan 14, 114 94 Stockholm.

Du som anmält missförhållanden är skyddad av sekretess och gentemot repressalier enligt visselblåsarlagen.

Hur hanteras min anmälan?

När du har anmält ett missförhållande och har lämnat kontaktuppgifter får du inom sju dagar en krypterad länk med en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Inom tre månader efter bekräftelsen ska du få en återkoppling om hur anmälan har hanterats.

Polisförbundets riktlinje för visselblåsning (pdf)