Organisationen ett hinder

52 procent av Polisförbundets medlemmar anser att en effektivare organisation är så viktig att det är avgörande för  viljan att stanna i yrket (Novus 2023, 1043 svarande).

– Att polisorganisationen inte fungerar optimalt påverkar resultaten, vilket inte bara är negativt för samhället utan också har blivit ett arbetsmiljöproblem för poliskåren, säger Katharina von Sydow, förbundsordförande.    

Så löser vi utmaningarna

Tre förslag på hur Polismyndigheten kan komma tillrätta med problemen:

  1. Ge tillbaka mandaten till den polisiära kärnverksamheten. Mandaten ska ligga där besluten kan fattas snabbt, effektivt och av dem som kan frågorna bäst, på lägsta ändamålsenliga nivå.
  2. Styr hela polisen mot kärnverksamhetens mål. För ökad effektivitet och bättre utredningsresultat måste alla delar av verksamheten jobba mot samma mål. Stödverksamheterna behöver stötta utifrån kärnverksamhetens behov.
  3. Professionalisera de horisontella arbetssätten. Att kunna jobba horisontellt över funktions-, regions- och organisationsgränser är viktigare än någonsin i dagens komplexa och snabbföränderliga värld. Här behöver polisledningen dra lärdomar från de horisontella arbetssätt man använder i dag, exempelvis med stödavdelningarna och med den nationella särskilda händelsen Frigg.

– Förutom en bättre arbetsmiljö för Polisförbundets medlemmar skulle det här ge Polisen bättre förutsättningar att leverera mot de politiska målen om ökad lokal närvaro, ökad effektivitet och bättre utredningsresultat. Det skulle hela samhället vinna på, säger Katharina von Sydow.

"Att polisorganisationen inte fungerar optimalt har blivit ett arbetsmiljöproblem."

Styrning med fel fokus

Polismyndighetens sju polisregioner genomskärs horisontellt av nationella stödavdelningar för bland annat HR, ekonomi och IT. Tanken var att denna matrisorganisation, med tillhörande processtyrning, skulle leda till effektiviseringar när den infördes 2015. I stället har den i delar fråntagit kärnverksamheten optimala förutsättningar att leverera i uppdraget. Den har också bidragit till tröghet, omständighet och ökad administration.

Att det blivit så illa beror på Polismyndighetens udda tolkning av processtyrning. I stället för att låta styrningen kretsa kring kärnverksamhetens behov har myndigheten tvärtom gett stödverksamheterna rätten att kravställa på kärnverksamheten – och mandaten att ignorera kärnverksamhetens behov. Detta regleras i myndighetens arbetsordning och tar sig uttryck i sammanlagt 589 olika styrdokument.

– I en välfungerande verksamhet är kärnverksamheten i fokus. Stödavdelningarnas ska ge det stöd som behövs för att utföra kärnverksamheten på bästa sätt. Så fungerar det inte inom Polisen idag, säger Katharina von Sydow.

Genom att åtgärda de strukturella bristerna inom organisationen kommer poliskåren att ges betydligt bättre förutsättningar att göra ett bra, säkert och effektivt jobb.

Så hämmas verksamheten av organisationen: 2 exempel