– Det här är förändringar som kommer att ge våra medlemmar bättre förutsättningar att göra ett bra, säkert och effektivt jobb, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.  

Polisledningen jobbar aktivt med frågorna och dialog med Polisförbundet pågår.  

– När Petra Lundh och Stefan Hector utsågs till rikspolischef och biträdande rikspolischef hade vi direkt bra samtal om de brister vi såg i organisationen. Och efter tidigare sonderande samtal med oss var också regeringen väldigt snabb med att ge Petra Lundh ett formellt uppdrag att effektivisera organisationen, säger Katharina von Sydow.  

Den som håller i uppdraget är Micael Säll Lindahl, regionpolischef för region Nord. Han leder den grupp som bland annat ska ta fram förslag på en ny arbetsordning, det dokument som fördelar ansvar och befogenheter inom Polismyndigheten.  

– Mandaten ska tillbaka ut till kärnverksamheten och antalet styrdokument ska minska kraftigt. Det här är någonting som vi velat se hela tiden så det är mycket glädjande nyheter, säger Katharina von Sydow. 

Mer än hälften av våra medlemmar anser att en effektivare organisation är avgörande för att vilja stanna i yrket. 

Förändringen är också efterfrågad av Polisförbundets medlemmar där var tredje anser att chefer ofta eller alltid saknar de mandat som krävs för att verksamheten ska flyta på. 52 procent anser dessutom att en effektivare organisation är avgörande för viljan att stanna i yrket. 

Med hjälp av värdefull input från medlemmar och förtroendevalda jobbar Polisförbundet vidare i frågan.  

Läs också

Gör organisationen effektivare – våra förslag till lösningar

Katharina von Sydow om polisorganisationens brister och våra krav

Polistidningen har i flera artiklar bevakat polisorganisationen: 

Polismyndighetens arbete med att rensa bland styrdokumenten

Regeringsuppdraget om ökad effektivitet