Polisförbundets vision är att alla arbetsplatser ska vara jämställda, jämlika och fria från diskriminering och trakasserier. Tillsammans står vi upp för allas lika värde, rättigheter och möjligheter.

Det är viktigt att polisen speglar samhället och Polisförbundet medlemmarna. Alla poliser ska känna att förbundet representerar dem och står upp för deras rättigheter. Det är utgångspunkten för vårt arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Har du frågor eller behöver hjälp med jämställdhet- och mångfaldsarbete? Kontakta din region eller förbundskansliet.