Polisförbundets vision är att alla arbetsplatser och fackliga sammanhang ska vara jämställda, jämlika och fria från diskriminering och trakasserier. Alla förtroendevalda ska stå upp för allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Därför kan du inte ha ett förtroendeuppdrag i Polisförbundet om du har ett förtroendeuppdrag i en organisation som strider mot våra värderingar.

Vägledning för mer inkludering

Det är viktigt att polisen speglar samhället och Polisförbundet medlemmarna. Så är det tyvärr inte, varken inom kåren eller förbundet. Alla poliser ska känna att förbundet representerar dem och står upp för deras rättigheter. Det är utgångspunkten för vårt arbete med jämställdhet och mångfald.

Utifrån det antog kongressen 2016 ett nytt jämställdhets- och mångfaldspolitiskt program. Programmet är en vägledning för våra medlemmar och förtroendevalda, men även ett praktiskt verktyg i arbetet att skapa en mer representativ och inkluderande poliskår och fackförening.

Polisförbundet tycker

 • Polismyndigheten ska vara en arbetsplats som genomsyras av jämställdhet och mångfald.
 • Ingen ska diskrimineras eller trakasseras. Om det händer ska förbundet företräda de utsatta på bästa möjliga sätt.
 • Alla ska respekteras. Sexistisk eller på andra sätt kränkande jargong är oacceptabel.
 • Medlemmar ska känna förtroende för sina fackliga företrädare.
 • Polisförbundet ska spegla medlemmarna och kårens sammansättning.
 • Allas lika värde, rättigheter och möjligheter, både inom polisen och facket, behöver stärkas.

Polisförbundet gör

 • Vi förhandlar med arbetsgivaren om medlemmars diskriminerande löner eller villkor.
 • Vi deltar när arbetsgivaren tar fram aktiva åtgärderna i jämställdhets- och mångfaldsplaner.
 • Vi diskuterar likabehandling med arbetsgivare, politiker och i olika nätverk, utifrån våra medlemmars situation.
 • Vi påpekar när ord och handling utgår från normen.
 • Vi erbjuder alla valberedningar utbildningar inom jämställdhet och mångfald.
 • Vi ökar hela tiden vår kunskap om jämställdhet och mångfald genom att delta i och arrangera utbildningar samt medverka på konferenser och evenemang som exempelvis Pride.
 • Vi är med i nätverk för likabehandling och mot diskriminering, så som TCOs likabehandlingsnätverk och det tvärfackliga nätverket Fritt Fram.