Våra förtroendevalda ska verka för jämställdhet, mångfald och motarbeta all form av diskriminering i arbetslivet, såväl inom polismyndigheterna som inom förbundet och annan verksamhet som vi deltar i.  

Om både fackförbund, arbetsgivare och medarbetare blir bättre på likabehandling så leder det till bättre resultat, ett ökat välmående och en tryggare kollegialitet som gör oss till ännu bättre – och ännu stoltare – representanter för kåren.

Har du frågor eller behöver hjälp med jämställdhet- och mångfaldsarbete? Kontakta din region eller förbundskansliet.

Läs också 

För dig som förtroendevald

Om du blir diskriminerad