Polisförbundets medlemsundersökning visar att Polistidningen är en uppskattad förmån – i den senaste från 2022 svarade 77 procent att de tycker att det är en bra tidning.

– Vi har den mest initierade bevakningen av polisfrågor bland fristående medier, säger Emma Eneström, tillförordnad chefredaktör. Det finns ju många duktiga kriminalreportrar, men vi skriver om polisers villkor och förutsättningar och det gör inga andra publikationer.

s Emma-Eneström Polisförbundet 20230328 010 SCREEN.jpg
Emma Eneström, tillförordnad chefredaktör.

Polistidningens redaktion består av tre journalister som jobbar i enlighet med journalistiska principer. Det betyder bland annat att de följer de pressetiska reglerna och lyssnar på flera sidor i en fråga. Tidningen är fristående, det är alltså inte Polisförbundet som bestämmer vad som ska stå i tidningen.

"Hos oss får alla komma till tals och vi ställer de obekväma frågorna."

– Hos oss får alla komma till tals och vi ställer de obekväma frågorna. Vi vill ha örat mot poliserna men också ge en röst åt dem. Här får du uttala dig även om du inte håller med Polismyndigheten eller Polisförbundet.

Emma Eneström understryker att tidningen har en viktig funktion i en demokratisk organisation:

– Vi behövs för att hålla demokratin vid liv. De frågor Polisförbundet driver i dag har ju någon gång kläckts som en idé. Vi vill vara ett forum för det och fånga upp gräsrötterna.

Polistidningens mål är både att vara ett forum för poliser och även en present i form av trevlig läsning när den dimper ner i brevlådan sex gånger om året. Men hur hittar tidningen uppslag till artiklar?

– Vi försöker fånga upp det som de stora medierna inte rapporterar om, det som ligger nära poliserna. Vi har också en systematiserad myndighetsbevakning. Men vi är ingenting utan våra tipsare och källor bland våra läsare. Vi är oerhört tacksamma över våra engagerade läsare!

Har du en fråga till Polistidningen? Kontakta redaktionen 

Om Polistidningen

Papperstidningen kommer ut fem gånger per år och skickas till Polisförbundets medlemmar, politiker, media och andra prenumeranter. Upplagan är 25 600 exemplar. Tidningen finns även på webben och i sociala medier – där hittar du alltid senaste nytt.