Identitetsskyddet behöver stärkas så att polisers personliga uppgifter inte är lika lättillgängliga som idag. Till exempel har sociala medier gjort det lättare att ta reda på information om poliser.

– Det är alldeles för enkelt att kartlägga vart poliser bor, vilken bil man kör och var anhöriga arbetar. Att försvåra den kartläggningen är något som vi har efterfrågat under lång tid. Att också förtäckta hot kan bli straffbara är mycket viktigt, säger Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet är positiva till att brottet hot mot tjänsteman blir bredare och träffar förtäckta hot i större utsträckning och även hot mot närstående.

– Det kan handla om subtila hot som ”vilken fin tröja din dotter hade igår” – hot som i dag är i gränslandet för vad som är straffbart. För att hoten ska minska så behövs den här straffskärpningen, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud Polisförbundet.

Att skydda polisernas uppgifter i dokumentation omhändertas inte fullt ut i förslaget, det begränsas till de särskilda tjänstekorten och ett tillägg i Polislagen.

– Här finns det mer att göra för att skydda polisers personuppgifter att spridas i dokumentation, vi ser gärna att förslaget skärps ytterligare, avslutar Patrik Danielsson.

Läs också

Särskilt tjänstekort – så får du det