”Vi är för få för att klara hela vårt uppdrag – men sänk för den skull inte kraven på vad en polis ska kunna. Korta inte utbildningen för framtidens poliser.”

Det är den reaktion jag får när jag träffar fackliga kollegor och medlemmar för att prata om den politiska diskussion som pågår om en eventuellt kortad utbildning.

Polisförbundets medlemmar, Sveriges poliser, är tydliga. Vi behöver fler välutbildade kollegor. Det framgår också med all önskvärd tydlighet i vår senaste medlemsundersökning: Drygt 8 av 10 poliser anser att det inte finns tillräckligt många poliser för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot kollegor. Och drygt hälften uppger att fler poliser är nödvändigt för att de ska vilja stanna i yrket. Samtidigt säger poliskåren tydligt nej till kortutbildade poliser. Bara två av hundra poliser vill korta polisutbildningen för att snabbare få ut fler poliser.

Läs hela ledaren på Polistidningen.se

Alla Katharina von Sydows ledare i Polistidningen 

Mer om polistillväxt och siffror