Polistätheten har ökat senaste åren

Polistätheten var 218 poliser per 100 000 invånare 2023. Det är den högsta noteringen i modern tid och polistätheten har ökat med 12 procent sedan polissatsningen startade 2017.

Ökningen är helt nödvändig i ett samhälle där skjutningar, sprängningar och annan organiserad brottslighet blivit en del av vardagen.

Antal poliser per 100 000 invånare

Statistik polistäthet.png

Källa: Polismyndigheten, SCB

218 poliser per 100 000 invånare är den högsta polistätheten i modern tid.

Polistätheten måste fortsätta att öka

Men nuvarande tillväxt är inte tillräcklig. Resultatet från Polisförbundets Novus-undersökning visar varför:

  • 81 procent av Polisförbundets medlemmar anser att det inte finns tillräckligt många poliser för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor.
  • 50 procent uppger att skjutningar och sprängningar leder till en ökad känsla av att inte räcka till.
  • 51 procent uppger att fler poliser är nödvändigt för deras vilja att stanna i yrket.

Källa: Novus, november 2023. Antal svarade: 1043 poliser.

Regeringens mål: 300 i polistäthet

Regeringen har som mål att få upp polistätheten ytterligare, till 300 poliser per 100 000 invånare. Polisförbundet välkomnar satsningen men ser med oro på att målet ska nås ”så snabbt som möjligt”.

Inom statsministerns och justitieministerns eget parti utreds ett förslag om att verka för en kommunal polis och det finns moderata motioner med samma önskemål om kommunala poliser med en kortare utbildning. Allt för att snabbare nå målet.

Poliskåren emot kortad utbildning

Våra medlemmar är tydliga: De vill ha fler poliser, men inte sämre poliser. I Polisförbundets Novus-undersökning vill bara två procent korta polisutbildningen för att snabbare få ut fler poliser. Ännu färre, en procent, vill sänka antagningskraven för att snabba på tillväxten.

I ett samhälle där polisyrket blivit mer utsatt, komplext och svårt behöver poliser mer utbildning, inte mindre. Det handlar om allas vår trygghet och säkerhet.

Hur går polistillväxten?

Nuvarande tillväxttakt är 1 000 poliser per år. Om polistillväxten fortsätter i samma takt kan regeringens mål nås runt år 2033 – tiotusen fler poliser på tio år, med bibehållna kunskaper och färdigheter.

Hur får vi en ansvarsfull polistillväxt?

Polisförbundet förslag på en ansvarsfull polistillväxt:

✔ Locka fler till polisutbildningen genom bättre ekonomiska villkor under studietiden.

✔ Extrapengar till aspirantlöner

✔ Högre polislöner – den viktigaste faktorn för att få poliser att vilja stanna i yrket

✔ Frigör polistid – administrativt stöd för stärkt lokal polisnärvaro

Läs också

Pressmeddelande: "Inga behov av genvägar – polistätheten är rekordhög"

Debattartikel: ”Fel att stressa fram nya poliser”

Våra förslag för en ansvarsfull polispolitik