218 poliser per 100 000 invånare. Så många poliser hade Sverige i december förra året och det är den högsta polistätheten i modern tid. Tillåts polisen att växa i samma takt som i dag kommer Sverige om tio år att ha ytterligare 10 000 poliser och regeringens mål om 300 poliser per 100 000 invånare kommer att ha nåtts.

– Vi ser en stark, positiv utveckling. Det finns ingen anledning att pressa fram fler poliser och ta genvägar med kortutbildade kommunanställda poliser. Satsa i stället på polislönerna och bättre ekonomiska villkor under studietiden för att locka fler till polisutbildningen. Det behövs även bättre skydd för poliser mot hot och våld. Då når vi tillväxtmålet inom tio år, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

Landets poliser ha länge ropat efter fler kollegor. Åtta av tio svarande i  Polisförbundet senaste Novus-undersökning anser att det idag inte finns tillräckligt många poliser för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor.

Men tillväxten får inte ske på bekostnad av den kompetens som krävs för att klara uppdraget och skydda allmänheten. Det framgår tydligt av polisernas egna svar i Novus-undersökningen. Bara två av 100 poliser vill korta polisutbildningen för att snabbare få ut fler poliser och bara en av 100 kan tänka sig sänkta antagningskrav för att fylla fler platser på polisutbildningen.

– Att tumma på polisers kunskaper och förmågor är inte rätt väg att gå. Allmänheten behöver poliser som är rustade fullt ut för att bekämpa alla delar av den komplexa och grova brottsligheten. Vi behöver fler poliser – inte sämre utbildade poliser, säger Katharina von Sydow.

Mer info om Sveriges polistäthet finns här: Högre polistäthet utan sämre kvalitet - Polisförbundet (polisforbundet.se)