En av Polisförbundets viktigaste frågor är att du som är polis ska ha en trygg arbetsmiljö och rätt förutsättningar att göra ditt jobb. Därför trycker vi på för att Polismyndigheten ska arbeta med arbetsmiljön, både systematiskt och i krislägen som nu.

Så här jobbar vi för att förbättra polisers arbetsmiljö kopplat till det svåra läget:

1. Alla poliser ska få ett bra omhändertagande

– Nu är det extra viktigt att du som polis får ett bra omhändertagande, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud. I dag kan det vara otydligt vem som ska tillgodose detta om du till exempel är hemmahörande i en region och kommenderad till en annan, men det har du rätt till vid behov.

2. Utökad möjlighet till särskilda tjänstekort

Vi arbetar förebyggande för att hindra att poliser utsätts för påverkansförsök, hot och våld. Därför har vi sett till att utöka möjligheten till särskilda tjänstekort, utan namn och personnummer. Ett sådant kan du som polis ansöka om, eller så gör din chef en ansökan för exempelvis en organisatorisk enhet eller ett geografiskt område.

3. Poliser måste få utbildning och fortbildning

Polismyndigheten har en utbildningsskuld sedan länge som ökade i och med pandemin, där man var tvungen att prioritera de mest verksamhetskritiska utbildningarna. I det här läget vi befinner oss idag är det såklart en risk att behovet av utbildningar åter får stå tillbaka.

– Det är nu viktigare än någonsin, både för den enskilde polisen och myndigheten, att upprätthålla och öka sin kompetens och myndighetens förmåga, säger Patrik Danielsson.

4. Jobbar för att poliser ska ha adekvat utrustning

I utredningen efter påskupploppen kom det fram en rad behov kring personlig skyddsutrustning och annan utrustning för att öka polisers förmåga.

Nu är det viktigt att Polismyndigheten arbetar effektivt med de åtgärderna så att de fullföljs och ger resultat. Ett exempel på utrustning som både ökar den personliga säkerheten och stärker bevisningen i lagföringen är kroppsburna kameror.

Läs också

"Poliser gör sitt yttersta i en svår tid" – vår ordförande om polisarbetet