"Jag blir såklart bedrövad av situationen. Men jag blir också stolt över de otroliga insatser som Sveriges poliser gör för att hjälpa, skydda och ställa till rätta.

Polisers långsiktiga, tålmodiga och gedigna arbete lyfts sällan i debatten, men jag vet att många mord och sprängdåd har stoppats. Jag vet att poliser gör sitt yttersta för att förebygga och förhindra brott. Jag vet också att det innebär ett högt pris för många av våra medlemmar. Övertidstimmarna slår i taket, arbetsmiljön är ansträngd och det är många som är borta från sina hem och familjer under längre perioder för att hjälpa till där problemen för tillfället är som störst.

Poliser måste få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb och därför är arbetsmiljöfrågorna centrala för oss. Utan en bra arbetsmiljö kommer vi inte att klara av att vara långsiktigt hållbara i det arbetet vi gör.

Nu måste våra folkvalda visa att de kan samarbeta om den här ödesfrågan för Sverige.

Tidigare i år föreslog Polisförbundet att regeringen skulle inrätta en kriskommission, något som många aktörer höll med oss om. Vi såg att hela samhället – regering, riksdag, näringsliv, intresseorganisationer med flera – måste gå samman för att hitta lösningar här och nu som kan vända utvecklingen. Det handlar om att använda samhällets resurser på ett ändamålsenligt sätt. Vad krävs för att stoppa nyrekryteringen till gängen? För när barn skjuter, när barn mördas och när oskyldiga drabbas så är det en fråga för oss alla. Barn ska inte hamna i dessa situationer. Insatser behöver sättas in tidigt i riskfamiljer.

För mig handlar det om politiskt ledarskap. Nu måste våra folkvalda visa att de kan samarbeta om den här ödesfrågan för Sverige. Det gäller att sträcka ut en hand och gå före och ta tillvara den kreativitet som finns i Sverige. Det går att vända utvecklingen om vi alla hjälps åt."

Läs också

En god arbetsmiljö trots pressat läge

Fler aktörer måste göra mer för att bryta våldsspiralen

Ett utmanande arbete i en orolig tid