Det här gäller om Polismyndigheten behöver återkalla eller avbryta din semester på grund av händelser som inte kunde förutses när semestern bestämdes. Utgångspunkten är att det ska vara frivilligt att flytta sin semester.

Det gäller om du flyttar din semester:

  • Du får 225 kronor per timme (för en 40 timmars vecka blir det 9 000 kronor) om din semester blir återkallad.
  • Du får 300 kr per timme (för en 40 timmars vecka blir det 12 000 kronor) om du behöver avbryta hela eller delar av din semester.
  • De timmar som du tvingas att flytta på kan du spara om du har förutsättningar för det, eller så tar du ut dem under hösten eller vintern 2023.

Kollektivavtalet gäller endast under juni, juli och augusti 2023. Säkerhetspolisen har ett liknande avtal med samma giltighetstid.

Höjning jämfört med tidigare

Avtalet ligger i linje med en bifallen (det vill säga godkänd) motion från Polisförbundets kongress 2022 och innebär att ersättningarna höjs med 33–50 procent jämfört med det avtal som gällde under 2020 (det så kallade Covidavtalet).

Om polisers arbetstid