– Sedan avtalet slöts i november förra året har vi fått frågor från organisationen om hur man ska förhålla sig till avtalet. Förtydligandena ska ses som ett stöd för regional tillämpning, säger Martin Åberg, Polisförbundets förhandlingschef.

Avtalet syftar till att de tillfälliga resursförflyttningarna i första hand ska ske med frivilliga medarbetare. Om avtalet tillämpas, vanligtvis efter beslut av NOA, faller en ersättning på 10 000 kronor ut för en tvåveckorsperiod för den som uppfyller följande tre kriterier.

  • Resa tisdag vecka 1
  • Arbeta fr.o.m. onsdag vecka 1 t.o.m. onsdag vecka 2
  • Resa torsdag vecka 2

Särskilt om alternativbestämmelsen:
I de fall samtliga kriterier inte är uppfyllda erhålls inte denna ersättning, utan då erhålls i stället enligt alternativbestämmelsen motsvarande ersättning om 10 000 kronor när totalt 20 arbetsdagar i kommenderingen har fullgjorts i någon annan region under en sexmånadersperiod (se 2 § i det förhandlingsprotokoll till vilket avtalet om förstärkningsspeciallista utgör bilaga).

Vid hemkomst efter en kommendering kommer en avstämning att göras. I avstämningen kommer följande delar att räknas ihop:

  • tiden för resa till och från förrättningsorten,
  • den fullgjorda arbetstiden enligt förstärkningsspeciallistan, och
  • eventuell ytterligare fullgjord arbetstid utöver den listenliga tiden under de två aktuella kalenderveckorna.

Den totala tiden i punkterna ovan jämförs med all underliggande ordinarie arbetstid i de två aktuella kalenderveckorna. Överskjutande tid ersätts som kvalificerad övertid.

(Det finns vissa undantag om man i sin hemmaregion skulle ha jobbat natten till måndag vecka 1 eller den natt som påbörjas på söndag vecka 2, se §2 i avtalet.

Avtalet är inte tillämpligt på kommenderingar eller tjänsteresor inom en medarbetares hemmaregion och inte heller på sådana kommenderingar/tjänsteresor till andra regioner som fullgörs utan att beslut har fattats om så kallade tillfälliga resursförflyttningar.

Läs också

Frågor och svar om hur kommenderingsavtalet ska användas

Om kommenderingsavtalet