1. Civilanställda i riskfyllda miljöer

Polismyndigheten låter allt oftare civilanställda arbeta i miljöer där det finns risk för hot och/eller våld. Det är arbetsuppgifter som vi anser ska hanteras av poliser eftersom de har rätt förutsättningar i form av utbildning, utrustning och befogenheter enligt lagen. Vi vill att arbetsgivaren ska tydliggöra vilken yrkesgrupp som gör vad, och under vilka förutsättningar, för att arbetsmiljön ska vara trygg för alla.

sc Charlotte-Nichols Polisförbundet 20211207 016 SCREENCROP - original (718401).jpg
Charlotte Nichols, ombudsman på Polisförbundet.

2. Oklart kring slagningar i tjänstetelefoner

Polismyndighetens IT-system finns tillgängliga i polisers tjänstetelefoner. Det senaste året har poliser blivit anmälda och åtalade även när de inte handlat om uppenbart olagliga slagningar, som på sig själv eller den närmaste familjen. Vi vill att arbetsgivaren tar ställning till vad tjänstenära slagningar är och fattar beslut om poliser får göra tjänsterelaterade slagningar utanför ordinarie tjänstetid eller inte. Det är viktigt med tanke på att poliser har ingripandeskyldighet även när arbetsdagen är slut.

”Vi vill att arbetsgivaren fattar ett tydligt beslut för poliser gällande slagningar i sin tjänstetelefon.”

3. Polisens lokaler är inte behovsanpassade

Alla anställda får inte plats i Polismyndighetens lokaler – det finns varken tillräckligt med fysiska arbetsplatser eller platser för utbildning. Det är oroande eftersom myndigheten växer. Vi vill att verksamhetens behov ska styra hur lokalerna utformas, men nu är det i huvudsak öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserat arbetsplatser som råder. Det passar inte alltid och vi anser att nationella beslut hindrar arbetsmiljöansvariga chefer att fullt ut kunna ta sitt ansvar.

4. Offentliganställda måste bli mindre utsatta

Vi bevakar arbetet med den statliga utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet. Det handlar bland annat om behovet av minskad exponering av offentliganställdas namn, starkare skydd för uppgifter om offentliganställda och deras närstående och översyn av straffbestämmelserna om våld eller hot mot tjänsteman.

Läs också

Så förbättrade vi polisers arbetsmiljö 2022