Polisförbundet har över 900 skyddsombud över hela landet, som ser till att arbetsgivaren sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. Patrik Danielsson är Polisförbundets nationella huvudskyddsombud och samordnar arbetet.

– Poliser har det väldigt tufft just nu – de är för få och våldsutvecklingen i samhället går åt fel håll. Därför känns det bra att vi har en välfungerande skyddsorganisation som gör konkret skillnad i medlemmarnas vardag, säger han.

Fem exempel på hur vi förbättrat polisers arbetsmiljö 2022

  1. Vi har återigen uppmärksammat Polismyndigheten på brister som funnits länge men som blev uppenbara i samband med påskupploppen. De handlar om utbildning, skyddsutrustning, uppdateringar av fordonsparken, organisation och ledning samt taktisk metodutveckling.
  2. Vi har tillsammans med materialarkitekt, forskare och yrkesmedicin tagit fram en ny utrustningsväst som poliser kan bära i stället för midjebälte. Västen förebygger belastningsproblem genom att den fördelar tyngden på flera ställen på kroppen.
  3. Vi har drivit på för kroppsburna kameror som bland annat visat sig ha en dämpande effekt vid ingripanden, ge en ökad känsla av trygghet och fungera som bevissäkring i utredningar. Kamerorna ska bäras av poliser i yttre tjänst och målsättningen är att minst 8 500 poliser ska vara utrustade med dem framöver.
  4. Vi har utökat möjligheten till särskilda tjänstekort, samt lyft fram ett flertal förslag för att minska exponeringen av polisers personliga uppgifter till exempel i utredningar och andra dokument.
  5. Vi har varit med och tagit fram nya aktiva hörselskydd för att förebygga hörselskador.

Fakta: Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant och har i uppgift att:

  • Bevaka arbetsgivarens skydd mot ohälsa och olycksfall.
  • Kontrollera att arbetsgivaren uppfyller krav och ansvar enligt Arbetsmiljölagen.

Det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda. Om det finns fler än ett skyddsombud på en arbetsplats utses en av dem till huvudskyddsombud, som samordnar skyddsombudens arbete.

Läs också

Mer om arbetsmiljö

Debattartikel om åtgärder efter påskupploppen