Du som är medlem i Polisförbundet kan få kostnadsfri juridisk hjälp av LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå. För Polisförbundet avslutade byrån 20 ärenden under 2022 och fick in 21 nya. Totalt fördelades 7 155 000 kronor i skadestånd eller ersättningar efter vunna mål.

− Våra medlemmar hör till en utsatt yrkesgrupp och arbets- och försäkringsrättsliga processer är svåra att driva på egen hand. Rättshjälpen via oss kan ge en bra ersättning, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.

Utan anmälan ingen ersättning

Du ska alltid anmäla om du råkat ut för en skada i arbetet till din chef eller arbetsledare. Det gäller även om du inte känner av några symptom direkt eftersom de kan komma senare.

− Det är viktigt att du gör en anmälan för att vi ska kunna hjälpa dig – utan anmälan ingen ersättning. Ta kontakt med ditt skyddsombud så fort du kan, säger Hans Olsson.

Så anmäler du en arbetsskada

Då kan du få juridisk hjälp

Om orsaken till en arbetsskada är en olycka är det relativt okomplicerat att få ersättning. Du kan även få juridisk hjälp om du drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, whiplashskador, utmattningssyndrom och andra arbetsrelaterade sjukdomar.

Du kan också få juridiskt stöd om du blir anmäld för brott i tjänsten, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.

Rättshjälp och juridiskt stöd