EuroCOP samlar 30 polisförbund i Europa och svenska Polisförbundet är ett av dem. Tillsammans representerar EuroCOP över 230 000 poliser i 25 länder. Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 har organisationen tagit fram ett manifest för ett rättvisare och säkrare EU.

– Våldet mot poliser har ökat och det måste stoppas, oavsett vilket land du arbetar i. Det är en fråga om trygghet och säkerhet för både poliser och för allmänheten. För en uthållig poliskår är det också viktigt med goda villkor och möjlighet att arbeta tillsammans över landgränserna ännu mer, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

Några av EuroCOPs förslag på åtgärder:

  • Inrätta ett centralt arkiv i EU om våld mot poliser, eventuellt via Eurostat, EU:s statistikkontor. Uppgifterna skulle bidra till att förstå orsakerna och ge möjlighet att dela goda exempel mellan länderna för att minska våldet mot poliser och anpassa utbildningen för att öka medvetenheten om säkerhet för poliser.
  • Skapa ett europeiskt initiativ för att nå noll dödsfall på arbetsplatser. Arrangera en årlig europeisk dag för att öka medvetenheten om polisers och brandmäns uppdrag. Uppmuntra institutioner och skolor att utbilda unga mot våld i allmänhet och mot våld mot poliser.
  • Garantera tillräcklig finansiering till poliskårerna och en målinriktad användning av EU-medel för att stärka arbetet mot brottslighet på fältet. Garantera poliser tillräckliga löner så att de kan vara ett effektivt verktyg i kampen mot korruption.
  • Stärk det gränsöverskridande polissamarbetet, till exempel genom att ge Europol, Eurojust och Frontex en mer framträdande roll.
  • Förbättra samarbetet på nationell nivå mellan säkerhetsmyndigheterna. EU-kommissionen har arbetat för att förbättra det internationella samarbetet och samordningen mellan medlemsstaterna, nu måste regeringarna i medlemsländerna införliva samma vilja till samarbeten.

Hela manifestet finns att läsa på EuroCOPs webbplats (pdf).

Om Polisförbundets internationella arbete