Polisförbundet har de senaste fyra åren förhandlat fram löneökningar åt poliser på i snitt 20 procent. Hur lyckades facket med det?
 
– En kombination av opinionsbildning, politisk påverkan och förhandling med arbetsgivaren. Våra många medlemmar har också skapat en opinion för att poliser behöver högre löner.
 
Med tanke på hur avtalsrörelsen sett ut hittills och Sveriges ekonomiska läge, hur ser du på chanserna att politiker skjuter till stora tillskott till polislöner framöver?
 
– Det finns en bred samsyn mellan Polisförbundet, polisledningen och politiker om behovet av fler poliser där lönebildningen är en viktig faktor för att det ska kunna uppnås. Långsiktigt kan vi inte räkna med politiskt riktade tillskott varför vi behöver nå en överenskommelse med polismyndigheterna om en lönesystematik som främjar verksamheten och polisers yrkesroll.
 
Hur ser polislönerna ut i förhållande till andra löner inom staten idag?
 
– De ligger fortfarande något under medellönen inom staten, men vi har kommit betydligt närmare snittet inom staten de senaste åren. Från 2007 var tendensen att vi tappade jämfört med andra statsanställda, men nu börjar vi komma i kapp.

Mer om polislöner