Från den 1 januari 2024 tjänar du som är född 1987 eller tidigare in till den nya pensionsdelen flexpension. Inom sex månader från det, alltså senast 30 juni, kan du lägga till ett återbetalningsskydd.

Efter det kan du, enligt nuvarande regler, bara lägga till återbetalningsskydd om du gifter dig, blir sambo eller får barn.

Läs mer om återbetalningsskydd och lägg till det hos Kåpan Tjänstepension.

Vad är flexpension?

Flexpension, även kallat Kåpan Flex, är en premiebestämd del på 0,5–1,5 procent av din tjänstepension, som sätts av för dig som är född 1987 och tidigare.

Om det nya pensionavtalet PA16