Sedan 2023 har det varit ett stopp i beställningar av särskilda tjänstekort, på grund av byte av leverantör och en ny design på korten. Det är Polismyndigheten som tillhandahåller korten.

Ett särskilt tjänstekort får utfärdas till en anställd som har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att hen, eller en närstående, utsätts för hot eller våld. Bedömningen av påtaglig risk ska göras med beaktande av både avsikt och förmåga hos den eller de som orsakar risken. Detta regleras i FAP 791–3 ”Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilt tjänstekort”.

Polisförbundet har arbetat aktivt för att få till en mer generös tilldelning av särskilda tjänstekort. I februari 2022 beslutades om en reviderad föreskrift FAP 791–3 med en utökad möjlighet att ansöka om särskilt tjänstekort.

– Ett särskilt tjänstekort i kombination med den nya möjligheten att använda en annan beteckning än sitt namn i dokument som man upprättar som polis ger ett ökat skydd för dina personuppgifter, din personliga integritet, säger Charlotte Nichols, ombudsman.

Du kan ansöka enskilt och en chef kan ansöka mer generellt för vissa individer inom en organisatorisk enhet eller individer inom ett geografiskt område. På Intrapolis finns information om hur du ansöker.

Du som redan idag har ett giltigt särskilt tjänstekort ska inte byta ut det förrän giltighetstiden gått ut. 

Mer om särskilt tjänstekort