Uppdaterad 2024-05-29 då samtliga regioner är klara

De flesta av våra medlemmar i Polismyndigheten har fått sina nya löner med majlönen, men i tre regioner dröjer det lite längre. Det gäller poliser som jobbar i region Syd, Väst och Bergslagen där  de nya lönerna är klara att betalas ut till juni, vilket även det är inom den tidplan som bestämdes när det nationella avtalet tecknades i november.

Sedan november har förhandlingarna skett i regionerna, helt i linje med förbundets önskan att lönerna ska sättas så nära dig som medlem som möjligt.

Din förbundsregion har bäst information om vad som gäller just hos dig, men en sak kan Polisförbundets förhandlingschef Martin Åberg ändå ge alla medlemmar i Polismyndigheten tydliga besked om:

− Oavsett när din nya lön betalas ut gäller den retroaktivt från mars – så i slutändan påverkas inte pengarna du får i plånboken av om din nya lön är klar nu eller om det blir lite senare, säger Martin Åberg.

4 steg på vägen fram till din nya lön

Din lön och dina arbetsförhållanden förhandlas i en avtalsrörelse. Innan du får en ny lön så har det skett förhandlingar i 4 olika steg.

61415_PF_Ny avtalsill_1140x489.png