Lönen är individuell och differentierad och sätts i lönesättande samtal mellan arbetstagare och chef.

– I takt med att säkerhetshoten ökar har det blivit allt viktigare att Säkerhetspolisen kan behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare, säger Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet.

Parterna är överens om att Säkerhetspolisens förmåga att rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt är särskilt viktigt under lönerevisionen och under avtalsperioden.

– Eftersom poliser framför allt rekryteras från Polismyndigheten måste Säpo kunna konkurrera med deras löner och anställningsvillkor. Att det nu finns skrivningar om detta i avtalet har varit viktigt för oss, säger han.

Parterna är överens om att avtalsperioden utvärdera lönebildningen i syfte att se om den har bidragit till att behålla och bemanna nödvändig kompetens och följa upp hur erfarenhet som bidrar till verksamheten synliggörs i lönesättningen.

Läs också

Nytt löneavtal för poliser